Što ne smijete bacati u smeće?

 Što ne smijete bacati u smeće?

Sve što je potrgano, pokvareno ili je već postalo staro završi u smeću. Međutim, neke stvari ipak trebate odvojiti i baciti u smeće prilagođeno za takav otpad. Stare baterije i uređaje uvijek ste bacali u smeće. Sve to sadrži toksične kemikalije koje štetno djeluju na okoliš. Teškim metalima od kojih su napravljeni razni uređaji nisu za klasično odlaganje smeća. Tu su i stari lijekovi koji mogu biti vrlo opasni. Žarulje koje sadrže živu ne smiju se naći u vašem smeću. Sve to morate odnijeti na posebno mjesto. Ista stvar je i sa motornim uljem koje može kontaminirati čistu vodu. Boje, lakovi i slično spadaju u posebne slučajeve. Vjerujemo kako se počeli koristiti električne terometre stoga vam oni sa živom neće trebati. Nemojte ni pomisliti baciti ih u smeće. Živa je jako otrovna stoga pazite s njom.