Na kojem ćete poslu prije naći partnera?

 Na kojem ćete poslu prije naći partnera?

Nikako da pronađete pravu osobu, vaša potraga još uvijek traje, a čini se kako niste pri kraju. Budućeg partnera možete pronaći bilo gdje, pa tako i na radnom mjestu. Možda upravo sjedi pored vas. Možda nam nećete vjerovati, ali postoje određeni poslovi gdje ćete prije naći potencijalnog partnera. Mnoge poslovne osobe imaju kratku aferu sa kolegom koja se zapravo bazirala na seksu, ali vi možete pronaći osobu i za duže vrijeme.

Službenički posao u različitim tvrtkama može biti pravo mjesto za traženje budućeg partnera. Administrativni poslovi te poslovi u restoranu ili drugi koji uključuju vezu sa hranom mogu biti razlog vaše sreće. Na popisu se nalaze i poslovi sa automobilima, zdravstvom i zaštitom, bankarski poslovi te poslovi vezani za umjetnost. Sva ta radna mjesta kriju vašeg potencijalnog partnera za duži rok, a možda i do kraja života.