Veza sa zauzetom osobom

 Veza sa zauzetom osobom

Koji su motivi da slobodne djevojke ulaze u ljubavni odnos sa zauzetom osobom? Vrlo često je to snažna usamljenost, vrijeme koje prolazi u samoći u kojoj ta mlada žena počinje sama sebi govoriti da i ona ima pravo na život i ljubav. Traži neka uzbuđenja u svom praznom životu, neke ponese strast, a neke pomisao da bi se taj nesretni brak mogao i raspasti i omogućiti i njoj da poput tisuća drugih osnuje obitelj. Mnoge od tih djevojaka i žena same sebi govore kako njegova obveza i nije njihov problem, ta one su slobodne žene. Katkad se ti slobodni ljudi jednostavno zaljube, pa im jedan dan proveden s osobom u koju su zaljubljeni, znači više od svih moralnih načela, materijalnih postignuća, ugleda ili časti. Neke takvom vezom same sebi dokazuju vlastitu vrijednost. Svi bismo trebali znati da nas nesreća, kao i sreća, često čini nekritičnima, neopreznima, neobazrivima prema drugima.