Tipične greške u krevetu

 Tipične greške u krevetu

Nema pravila za savršen seks. Svaka osoba je individua s različitim potrebama i željama. Dobar seks podrazumijeva želju, kemiju te suradnju oba partnera.

Navesti ćemo vam najveće brige i nedoumice u krevetu. Strah i nelagoda ubija spontanost, samopouzdanje, najizraženije je kod seksa s novim partnerom. Predrasude tipa muškarac treba inicirati seks, oni su ti koji su uvijek raspoloženi su krivi. Muškarci ne preferiraju pasivne partnerice koje nikad ne preuzimaju inicijativu. Šutnja u krevetu, pasivnost, bezvoljnost, nezainteresiranost za nešto novo su greške u krevetu. Seks je kreativan, raznolik i služi za zadovoljavanje potreba, uživanje oba partnera. Opustite se i prepustite mašti te eksperimentiranju. Žene koje odbijaju novo čine polako seksualni život dosadnim. Seks je aktivnost koja pod razumijeva ravnopravnu aktivu oba partnera. Nikako ne prakticirajte uvijek istu pozu jer odaje dojam nezainteresiranosti. Ponekad je potrebno preuzeti stvari u svoje ruke.

Seks je temelj veze. Veza bez seksa puca. Dopustite sebi da uživate te izbjegavajući gore navedene stvari priuštite užitak i partneru.