Tajne Bijele kuće

 Tajne Bijele kuće

Što je Bijela kuća i gdje se nalazi nema smisla ponavljati jer za nju je čuo svaki stanovnik zemlje. Ono što vas treba zanimati su njezine tajne koje krije, a koje će te upravo saznati. Za puno soba, kupaonica, prostorija, terena i sličnoga vjerojatno znate jer to sadrži svaka bogata vila. Prvi američki predsjednik George Washington nikada nije živio u kući već je imao svoje vlastito prebivalište. Kuća je građena prema izgledu jedne u Dublinu koja je danas sjedište irskog parlamenta. Nixon je sagradio prostor za kuglanu, čokoladarnicu, a postoji i zubar. Vama je poznata kao Bijela kuća, ali taj naziv je tek kasnije došao. Vrlo zanimljivo, ali i pomalo zastrašujuće zabuduće stanare su bile čudne poruke na telefonima, isčupane žice, zalijepljene ladice, a kada je Bill Clinton odlazio, osoblje je bilo krivo za čal 40 tisuća dolara štete. Na taj čudnovati način su se opraštali od kuće i šalili sa budućim stanarima.