Je li spreman za brak?

 Je li spreman za brak?

Onaj pravi će te uvijek pitati prije nego donese neku odluku. On je svjestan kako više nije sam i kako ne može samo tako donijeti odluku vezanu za vas ili samo njega. Često koristi riječ “naše” i po tome vidite kako je on spreman za brak jer više neće gledati što je njegovo već zajedničko. Uvijek je pažljiv prema vama, pazi na svoja djela i govor. Gradi sam sebe kako bi kasnije on bio taj koji će graditi svoj dom. Razuman je i počinje razmišljati o svom životu jer je svjestan kako ćete jednoga dana biti u braku i kako ne može više živjeti riskantno. Brine se o sebi i svom načinu života, baš kao i o vama. On, kao i svako drugo živo biće griješi, ali iz toga kasnije nešto i nauči. Svjestan je svojih grešaka i svjestan toga da ih mora ispraviti, a nije ga sram priznati kako je pogriješio. On od problema ne bježi već ih rješava i trudi se imati uredan život.